Logo BIP

UCHWAŁA NR XI/72/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR XI/72/19 - pobierz plik