Logo BIP

Inwestycaja celu publicznego - Budowa linni kablowej SM 15 kV na działce 271/1 w Grążawach

Zawiadomienie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV i przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznych SN 15 kV z zabudową łącznika napowietrznego SN 15kV, na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie - zawiadomienie o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnienia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV i przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznych SN 15kV  z zabudową łącznika napowietrznego SN 15kV, na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie - pobierz plik

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Batniczka, wydanej w dniu 16 października 2019r., w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV i przebudowie stanowiska słupowego linii napowietrznych SN 15kV z zabudową łącznika napowietrznego SN 15kV, na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy gm. Bartniczka - pobierz plik