Logo BIP

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019

Informacja o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 roku - pobierz plik

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz plik

WZÓR - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP - pobierz plik

OBWIESZCZENIE PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz plik

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bartniczka z dnia 6 września 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz plik

Informacja o głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania - pobierz plik

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 16 września 2019 r. o dokonywaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji - pobierz plik

INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - pobierz plik

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Bartniczka - pobierz plik