Logo BIP

UCHWAŁANR X/64/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR X/64/19 - pobierz plik