Logo BIP

UCHWAŁA NR X/71/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do re

UCHWAŁA NR X/71/19 - pobierz plik