Logo BIP

UCHWAŁA NR X/68/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bartniczka oraz określenia granic obwodów pub

UCHWAŁA NR X/68/19 - pobierz plik