Logo BIP

WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów gminnych, użytkowanych rolniczo. Położenie nieruchomości - Grążawy, - działka nr 424/2,

WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów gminnych, użytkowanych rolniczo. Położenie nieruchomości - Grążawy, - działka nr 424/2 - pobierz plik