Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 36/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzen ia sprawozdan ia finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce za okres sprawozdawczy

ZARZĄDZENIE Nr 36/19 - pobierz plik