Logo BIP

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Radoszki.

PROGNOZA MPZP Radoszki_24062019 z załącznikami - pobierz plik

Załacznik nr 1 do projektu planu - pobierz plik

Projekt - MPZP_Radoszki_opinie_uzgodnienia_tekst - pobierz plik

Uzgodnienie RDOŚ Bydgoszcz - pobierz plik

Opinia PPIS w Brodnicy - pobierz plik

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radoszki, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Opinia RDOŚ znak WOO.410.2015.2019.AT - pobierz plik

Opinia PPIS, znak N.NZ-42-Ba-256 491 19 - pobierz plik

19_09_05 - projekt MPZP_Radoszki (do wyłożenia) - pobierz plik

Załącznik nr 1 do projektu MPZP (do wyłożenia) - pobierz plik

PROGNOZA MPZP Radoszki Sierpień - pobierz plik

Zał. nr 1 do prognozy - pobierz plik

Opinia RDOŚ w sprawie MPZP Radoszki z 03.12.2019r. - pobierz plik

Oświadczenie - pobierz plik

PROGNOZA MPZP Radoszki 2020 WIŚR.6721.15.2019 - pobierz plik

Projekt - 20_01_15 MPZP_Radoszki_ponowne_wyłożenie  - pobierz plik

Załącznik - pobierz plik

20_01_15 Radoszki_ponowne_wyłożenie - pobierz plik

Ogłoszenie Wójta Gminy Bartniczka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radoszki -pobierz plik