Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/46/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR IX/46/19 - pobierz plik