Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/50/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy

UCHWAŁA NR IX/50/19 - pobierz plik