Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/49/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

UCHWAŁA NR IX/49/19 - pobierz plik