Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/48/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

UCHWAŁA NR IX/48/19 - pobierz plik