Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/60/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka służebnością przesyłu na rzecz przedsiębi

UCHWAŁA NR IX/60/19- pobierz plik