Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/59/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Bartniczka na czas oznaczony dłuższy niż trzy l

UCHWAŁA NR IX/59/19 - pobierz plik