Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/58/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych

UCHWAŁA NR IX/58/19 - pobierz plik