Logo BIP

UCHWAŁA NR IX/52/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendium dla uczniów za wyniki w nauce.

UCHWAŁA NR IX/52/19 - pobierz plik