Logo BIP

UCHWAŁA NR VIII/44/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR VIII/44/19 - pobierz plik