Logo BIP

UCHWAŁA NR VII/42/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR VII/42/19 - pobierz plik