Logo BIP

UCHWAŁA NR VII/41/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 17 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019

UCHWAŁA NR VII/41/19 - pobierz plik