Logo BIP

Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka

OBWIESZCZENIE - zawiadomienie, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, budowie stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, zabudowie rozłącznika napowietrznego SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka.- pobierz plik

OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia 2019r. została wydana decyzja  o umorzeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka - pobierz plik

OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 16 października 2019r. została wydana decyzja celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka - pobierz plik

Obwieszczenie SKO w sprawie utrzymania w mocy deczyji celu publicznego - pobierz plik