Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 26/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszko

ZARZĄDZENIE NR 26/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bartniczka w 2019 r.” - pobierz plik