Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 25/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki

ZARZĄDZENIE NR 25/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w roku 2019 - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik