Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu

ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 maja 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Bartniczka z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2019 - pobierz plik