Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bartniczka.

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bartniczka  - pobierz plik