Logo BIP

UCHWAŁA NR VI/32/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR VI/32/19 - pobierz plik