Logo BIP

UCHWAŁA NR VI/40/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2019 roku. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” na lata 2019 - 2021.

UCHWAŁA NR VI/40/19 - pobierz plik