Logo BIP

UCHWAŁA NR VI/39/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bartniczka.

UCHWAŁA NR VI/39/19 - pobierz plik