Logo BIP

UCHWAŁA NR VI/35/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie budowy przydomowych oczysz

UCHWAŁA NR VI/35/19 - pobierz plik