Logo BIP

UCHWAŁA NR IV/22/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR IV/22/19 - pobierz plik