Logo BIP

UCHWAŁA NR IV/29/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

UCHWAŁA NR IV/29/19 - pobierz plik