Logo BIP

UCHWAŁA NR IV/28/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

UCHWAŁA NR IV/28/19- pobierz plik