Logo BIP

UCHWAŁA NR IV/26/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

UCHWAŁA NR IV/26/19 - pobierz plik