Logo BIP

UCHWAŁA NR IV/25/19 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie

UCHWAŁA NR IV/25/19 - pobierz plik