Logo BIP

UCHWAŁA NR III/12/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR III/12/18 - pobierz plik