Logo BIP

UCHWAŁA NR III /20/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 - 2024

UCHWAŁA NR III /20/18 - pobierz plik

Załącznik - pobierz plik