Logo BIP

UCHWAŁA NR III/19/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

UCHWAŁA NR III/19/18 - pobierz plik