Logo BIP

UCHWAŁA NR III/18/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celoweg

UCHWAŁA NR III/18/18 - pobierz plik