Logo BIP

UCHWAŁA NR III/17/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2018. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

UCHWAŁA NR III/17/18 - pobierz plik