Logo BIP

UCHWAŁA NR III/16/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR III/16/18 - pobierz plik