Logo BIP

UCHWAŁA NR II/7/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR II/7/18 - pobierz plik