Logo BIP

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komun

UCHWAŁA NR II/9/18 - pobierz plik