Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/248/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 listopada 2018 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

UCHWAŁA NR XXXVIII/248/18 - pobierz plik