Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/18 - pobierz plik