Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2019 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/18 - pobierz plik