Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVII/246/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 18 października 2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/246/18 - pobierz plik