Logo BIP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Radoszki Gmina Bartniczka

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie - pobierz plik