Logo BIP

UCHWAŁA NR XXXVI/237/18 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej

UCHWAŁA NR XXXVI/237/18 - pobierz plik