Logo BIP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Ekofizjografia - pobierz plik

PPIS - pobierz plik

RDOŚ - Jastrzębie - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie,  Gmina Bartniczka - pobierz plik

Projekt uchwały  - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Plan MPZP - pobierz plik

Oświadczenie autora prognozy - pobierz plik

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, gmina Bartniczka - pobierz plik

 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miupload/file/MPZP Jastrzebie/Oswiadczenie.pdfejscowości Jastrzębie, Igliczyzna i N.Świerczyny, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny - pobierz plik

 Projekt uchwały - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Oświadczenie - pobierz plik

Prognoza - pobierz plik

Opinia RDOŚ - pobierz plik

Opinia PWIS - pobierz plik