Logo BIP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka - pobierz plik

Ekofizjografia - pobierz plik

PIPS -Stare Świerczyny - pobierz plik

RDOŚ - Stare Świerczyny - pobierz plik

Projekt uchwały - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka. - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik graficzny - pobierz plik

Oświadczenie autora - pobierz plik

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, gmina Bartniczka - pobierz plik

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla miejscowości Jastrzębie, Igliczyzna i N.Świerczyny, Nowe Świerczyny i Stare Świerczyny - pobierz plik

Projekt uchwały - pobierz plik

Załącznik nr1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Prognoza - pobierz plik

Oświadczenie - pobierz plik

Opinia RDOS 2020 - pobierz plik

Opinia PPIS 2019 - pobierz plik

Opinia PWIS 2020 - pobierz plik